La Policía identificó a 421.315 personas en Galicia en el año 2015

Ministro
Interior cifra en 442 las sanciones por “desobediencia o resistencia a la autoridad” y en 597 las personas sancionadas por “faltas de respeto e consideración” a las FSE, según datos del Ministerio del Interior.

Anuario estadístico publicado por el Ministerio del Interior sitúa en 208.675 personas las identificaciones practicadas por el Corpo Nacional de Policía y la Guarda Civil en el marco de la Ley Orgánica 4/2015 para la Protección de la Seguridad Ciudadana después de un año de su entrada en vigor. La cifra aumenta hasta 421.315 se sumamos las identificaciónes llevadas a cabo también por la Ley Orgánica 1/1992.

Interior cifra en 442 as sancións por “desobediencia ou resistencia á autoridade” e en 597 as persoas sancionadas por “faltas de respecto e consideración” ás FSE.

No concreto, refírese a aquelas reguladas no artigo 16 “en cumprimento das súas funcións de indagación e prevención delitiva para a sanción de infraccións penais e administrativas” polo que se autoriza “os axentes das Forzas e Corpos de Seguridade” a “requerir a identificación das persoas” cando “existan indicios de que puideron participar na comisión dunha infracción” ou “en atención ás circunstancias concorrentes” consideren “razoabelmente necesario” requerir a documentación “para previr a comisión dun delito”.

Trátase de dados acumulados entre xaneiro de 2015 e decembro dese mesmo ano.

Aliás, o Anuario recolle as sancións adoptadas polas faltas tipificadas como graves (artigo 36) na coñecida como Lei mordaza. As máis habituais foron por “desobediencia ou resistencia á autoridade” (36.6) dos axentes da FSE.

En total 442 persoas. Doutra banda, 43 foron sancionadas por “perturbación da seguridade cidadá en actos públicos, espectáculos deportivos ou culturais, solemnidades e oficios relixiosos ou outras reunións ás que asistan numerosas persoas” e 76 por “causar desordes nas vías, espazos ou estabelecementos públicos”.

Como faltas leves (artigo 37) por “falta de respecto e consideración” aos axentes da Policía e/ou da Garda Civil, foron sancionadas entre xaneiro e decembro de 2015, 597 persoas (artigo 37.4). Outras 55 por (37.12) por negárense a entregar a documentación de identidade cando lles foi requerido para a súa retirada ou retención.

A Lei mordaza entrou en vigor en marzo de 2015 entre fortes críticas da oposición e mobilizacións populares que denunciaban o recorte de dereitos que supón, embora o Goberno español retirase finalmente os aspectos máis polémicos do anteproxecto presentado inicialmente.

Fuente: esculca.gal

Kaosenlared.net
La Policía identificó a 421.315 personas en Galicia en el año 2015
  • Title : La Policía identificó a 421.315 personas en Galicia en el año 2015
  • Posted by :
  • Date : 24.7.16
  • Labels :
  • Comenta con Blogger
  • Comenta con Facebook
Top